PRIVACYVERKLARING JAN Lifestyle Coach

JAN Lifestyle Coach vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@janlifestylecoach.nl.

Wie is JAN Lifestyle Coach?

JAN Lifestyle Coach is een eenmanszaak, gevestigd te (6584 AC) Molenhoek aan de Lindenlaan 51. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76331687. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Welke gegevens gebruik ik?

Hieronder kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk je naam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan het intakeformulier dat ik jou voorafgaand aan ons traject laat invullen en ondertekenen waarin onder andere jouw gezondheidssituatie naar voren komt. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 1 jaar na het einde van onze overeenkomst.

In jouw dossier verwerk ik met jouw expliciete toestemming alle gegevens die voor mij noodzakelijk zijn om te weten om jou de meest optimale trainings- en voedingsschema’s en advies geldend voor jouw situatie te kunnen verschaffen. Ik verwerk hiervoor jouw naam, gezondheidsgegevens die van belang zijn voor het correct en veilig uitvoeren van trainingen, trainingsresultaten, metingen, training observaties, voor en na foto’s en beeldmateriaal tijdens trainingen om jouw resultaten te kunnen verbeteren. Ik bewaar deze gegevens tot 7 jaar na onze overeenkomst. Wanneer jij enkele gegevens eerder verwijderd wilt zien, kun jij hiertoe een verzoek indienen.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam of die van jouw contactpersoon, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, afgenomen dienst, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, klantnummer, e-mail, telefoonnummer, factuurnummer, betreffende dienst of product en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten toevoegen in het klantenbestand en tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst bewaren.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam en inhoud van jouw bericht. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang en zal ik verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor mijn bedrijfsvoering of jij hier een verzoek toe doet.

Wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam, adres, e-mail en telefoonnummer. Wanneer jij het contactformulier invult wordt daarmee tevens jouw ip-adres zichtbaar. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of contactpersoon verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt.

Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De AVG heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

Jouw rechten zijn ook in de wet geregeld. Je mag:

 • je gegevens bij mij opvragen.
 • je gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • je gegevens laten verwijderen.
  Het komt vaak voor dat ik je gegevens niet kan verwijderen. Bijvoorbeeld omdat ik jouw gegevens nog nodig heb. Of om mij aan een wet te houden.
 • jouw toestemming stoppen.
  Gaf je mij toestemming om jouw gegevens te gebruiken? Dan mag je jouw toestemming later weer stoppen. Ik gebruik jouw gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • jouw gegevens overdragen.
  Bijvoorbeeld wanneer je gegevens aan mij heeft gegeven met jouw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan jezelf.
 • het gebruik van jouw gegevens tijdelijk beperken.
  Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt gemaakt tegen gebruik van jouw gegevens.
 • Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@janlifestylecoach.nl. En stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken. Ik reageer binnen een maand na ontvangst van uw mail. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

  Wie ontvangen jouw gegevens?

  JAN Lifestyle Coach zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

  Slotbepalingen

  Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in mijn beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar info@janlifstylecoach.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens omga kan je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Open chat
Waarmee kan ik je helpen?
Hallo! Waarmee kan ik je helpen?